Fizikalna medicina
i rehabilitacija

Cenovnik

Sve cene su izražene u dinarima

Popusti se odnose na osiguravajuce kuce.
PREG. FIZIJATRA . + UZ6000
PREG. KARDIOLOGA . + UZ7000
PREG. ENDOKRINOLOGA + UZ7000
PREGLED VASK. HIR +UZ7000
PREGLED GASTROENTER + UZ7000
PREGLED PEDIJATRA + UZ7000
PREGLED UROLOGA + UZ7000
PREGLED ORTOPEDA + UZ7000
PREG. FIZIJATRA + UZ 10%5400
PREGLED KARDIOLOGA + UZ 10%6300
PREGLED ENDOKRINOLOGA + UZ 10%6300
PREGLED VASKULARNG HIR + UZ 10%6300
PREGLED GASTROENTER + UZ 10%6300
PREGLED PEDIJATRA +UZ 10%6300
PREGLED UROLOGA. +UZ 10%6300
PREGLED ORTOPEDA + UZ 10%6300
PREGLED KARDIOLOGA6000
PREGLED ENDOKRINOLOGA6000
PREGLED VASKULARNOG HIR6000
PREGLED ORTOPEDA6000
PREGLED ORL6000
PREGLED PULMOLOGA6000
PREGLED NEUROHIRURGA6000
PREGLED NEUROLOGA6000
PREGLED OFTALMOLOGA6000
PREGLED INTERNISTE6000
PREGLED GASTROENTEROLOGA6000
PREGLED PEDIJATRA6000
PREGLED UROLOGA6000
PREGLED DERMATOLOGA6000
PREGLED HIRURGA6000
PREGLED REUMATOLOGA6000
PREGLED PLASTIČNOG HIRURGA6000
PREGLED ANESTEZIOLOGA6000
PREGLED HEMATOLOGA6000
PREGLED INFEKTOLOGA6000
PREGLED SPEC SPORTSKE MED.6000
PREGLED DEČJEG FIZIJATRA .6000
PREGLED KARDIOLOGA 10%5400
PREGLED ENDOKRINOLOGA 10%5400
PREGLED VASKULARNOG HIR 10%5400
PREGLED ORTOPEDA 10%5400
PREGLED ORL10%5400
PREGLED PULMOLOGA 10%5400
PREGLED NEUROHIRURGA 10%5400
PREGLED NEUROLOGA 10%5400
PREGLED OFTALMOLOGA 10%5400
PREGLED INTERNISTE 10%5400
PREGLED GASTROENT 10%5400
PREGLED PEDIJATRA 10%5400
PREGLED UROLOGA10%5400
PREGLED DERMATOLOGA 10%5400
PREGLED HIRURGA 10%5400
PREGLED REUMATOLOGA 10%5400
PREGLED PLASTIČNOG HIRURGA10%5400
PREGLED ANESTEZIOLOGA10%5400
PREGLED HEMATOLOGA 10%5400
PREGLED INFEKTOLOGA 10%5400
PREGLED SPEC SPORTSKE MED.10%5400
PREGLED DEČJEG FIZIJATRA .10%5400
PREGLED KARDIOLOGA 20%4800
PREGLED ENDOKRINOLOGA 20%4800
PREGLED VASKULARNOG HIR 20%4800
PREGLED ORTOPEDA 20%4800
PREGLED ORL20%4800
PREGLED PULMOLOGA 20%4800
PREGLED NEUROHIRURGA 20%4800
PREGLED NEUROLOGA 20%4800
PREGLED OFTALMOLOGA 20%4800
PREGLED INTERNISTE 20%4800
PREGLED GASTROENT 20%4800
PREGLED PEDIJATRA 20%4800
PREGLED UROLOGA20%4800
PREGLED DERMATOLOGA 20%4800
PREGLED HIRURGA 20%4800
PREGLED REUMATOLOGA 20%4800
PREGLED PLASTIČNOG HIRURGA20%4800
PREGLED ANESTEZIOLOGA20%4800
PREGLED HEMATOLOGA 20%4800
PREGLED INFEKTOLOGA 20%4800
PREGLED SPEC SPORTSKE MED.20%4800
PREGLED DEČJEG FIZIJATRA .20%4800
PREG. FIZIJATRA4000
PREG. FIZIJATRA 10%3600
PREG. FIZIJATRA20%3200
UZ ABDOMENA4000
UZ ŠTITASTE ŽLEZDE4000
UZ DOJKE5000
UZ MALE KARLICE4000
UZ ZGLOBA4000
UZ MEKIH TKIVA4000
DOPLER KSV5000
DOPLER GE5000
DOPLER DE5000
UZ SRCA4000
UZ ABDOMENA10%3600
UZ ŠTITASTE ŽLEZDE10%3600
UZ DOJKE10%4500
UZ MALE KARLICE 10%3600
UZ ZGLOBA10%3600
UZ MEKIH TKIVA 10%3600
DOPLER KSV10%4500
DOPLER GE10%4500
DOPLER DE10%4500
UZ ABDOMENA20%3200
UZ ŠTITASTE ŽLEZDE20%3200
UZ DOJKE20%4000
UZ MALE KARLICE 20%3200
UZ ZGLOBA20%3200
UZ MEKIH TKIVA 20%3200
DOPLER KSV20%3200
DOPLER GE20%3200
DOPLER DE20%3200
PRP KONTROLNI PREGLED4800
KONTROLNI PREGLED FIZIJATRA 1 MES3200
KONTROLNI PREGLED FIZIJATRA+UZ1 MES4800
SENIOR LEKARSKI PREG.3000
AKUNPUKTURA2500
TESTIRAJE U ORDINACIJI4000
TESTIRANJE NA TERENU6000
NUTRICIONISTICKI PREG8500
NUTRICIONISTIČKI PREG%6000
IZRADA JELOVNIKA4000
KONTROLNO MERENJE1000
VITAMINSKA INFUZIJA6500
DAVANJE INFUZIJE3000
DAVANJE INJEKCIJE1000
EMNG GE6000
EMNG DE6000
EMNG DE i GE8000
PUNKCIJA ZGLOBA5000
PRP ZGLOBA KUKA50000
PRP ZGLOBA KOLENA50000
PRP ZGLOBA RAMENA50000
PRP ZGLOBA LAKTA50000
PRP SKOČNOG ZGLOBA50000
PRP RUČNOG ZGLOBA50000
PRP TETIVE50000
PRP MIŠIĆA50000
PRP ZGLOBA KUKA 10%45000
PRP ZGLOBA KOLENA 10%45000
PRP ZGLOBA RAMENA 10%45000
PRP ZGLOBA LAKTA 10%45000
PRP SKOČNOG ZGLOBA 10%45000
PRP RUČNOG ZGLOBA 10%45000
PRP TETIVE 10%45000
PRP MIŠIĆA 10%45000
PRP ZGLOBA KUKA 20%40000
PRP ZGLOBA KOLENA 20%40000
PRP ZGLOBA RAMENA 20%40000
PRP ZGLOBA LAKTA 20%40000
PRP SKOČNOG ZGLOBA 20%40000
PRP RUČNOG ZGLOBA 20%40000
PRP TETIVE 20%40000
PRP MIŠIĆA 20%40000
PRP OBA ZGLOBA KUKA88000
PRP OBA ZGLOBA KOLENA88000
PRP OBA ZGLOBA RAMENA88000
PRP OBA ZGLOBA LAKTA88000
PRP OBA SKOČA ZGLOBA88000
PRP OBA RUČNA ZGLOBA88000
PRP OBA ZGLOBA KUKA 10%80000
PRP OBA ZGLOBA KOLENA 10%80000
PRP OBA ZGLOBA RAMENA 10%80000
PRP OBA ZGLOBA LAKTA 10%80000
PRP OBA SKOČA ZGLOBA 10%80000
PRP OBA RUČNA ZGLOBA 10%80000
PRP OBA ZGLOBA KUKA 20%70000
PRP OBA ZGLOBA KOLENA 20%70000
PRP OBA ZGLOBA RAMENA 20%70000
PRP OBA ZGLOBA LAKTA 20%70000
PRP OBA SKOČA ZGLOBA 20%70000
PRP OBA RUČNA ZGLOBA 20%70000
PRP TRI ZGLOBA120000
PRP TRI ZGLOBA 10%108000
PRP TRI ZGLOBA 20%96000
TER.UDAR.TALASIMA SW3000
TER.UDAR.TALASIMA 10%2700
TER.UDAR.TALASIMA 20%2400
TER.UDAR.TAL. SENIOR2000
OZONOTERAPIJA4000
SIS.OZONOTERAPIJA12500
OZONOTH+INDIBA6000
OZONOTH+INDIBA 10%5400
OZONOTH+INDIBA 20%4800
INDIBA TERAPIJA3500
INDIBA TERAPIJA 10%3150
INDIBA TERAPIJA 20%2800
INDIBA SENIOR2500
RSQ TERAPIJA2500
RSQ TERAPIJA 10%2250
RSQ TERAPIJA 20%2000
RSQ SENIOR1800
KINEZITERAPIJA1800
KINEZITERAPIJA 10%1620
KINEZITERAPIJA 20%1440
KINEZITERAPIJA UZ TH500
KINEZIOTAPE2000
DIJADINAMSKE ST.300
INTERFERENTNE ST.300
VAKUM IFS ST.400
ELEKTROSTIMULACIJA500
SONOFOREZA400
MAGNETOTERAPIJA300
LASEROTERAPIJA700
KRIOTERAPIJA200
EKSTENZIJA1000
ELEKTOTER. GAL.ST.300
ELEKTROFOREZA300
TERAPIJA ELEKROST.OSC.1000
LAMPA BIOPTROM1000
LIMFASTIM TERAPIJA1000
BISERNA KUPKA1500
HIDROGALVANSKA KADA1500
CETVOROCELICNA KADA800
DIJAD.STRUJA 10%270
INTERFERENTNE ST. 10%270
VAKUM IFS. 10%360
ELEKROSTIMULACIJA 10%450
SONOFOREZA 10%360
MAGNETOTERAPIJA 10%270
LASEROTERAPIJA 10%630
KRIOTERAPIJA 10%180
EKSTENZIJA 10%900
TER.ELE.ST.OSC. 10%900
ELEK.TER.GAL.ST. 10%270
ELEKTROFOREZA LEK. 10%270
HIDROGALVAN. KADA 10%1350
CETVOROCEL. KAD. 10%720
DIJADINSMSKE ST. 20%240
INTERFER. ST 20%240
VAKUM IFS 20%320
ELEKTROSTIMUL. 20%400
SONOFOREZA 20%320
MAGNETOTER. 20%240
LASEROTERAPIJA 20%560
KRIOTERAPIJA 20%160
ELEKTROSTIM.GAL.ST.20%240
ELEKTROFOREZA LEK.20%240
EKSTENZIJA 20%800
TER.ELEKTROST.OSC.20%800
HIDOGALVASNKA KADA 20%1200
CETVOROCELISKA KADA 20%640
TERAPIJSKI DAN TH 52500
TERAPIJSKI DAN TH 42000
TERAP.DAN TH5 + KADICA3000
TERAP. DAN TH5 + KADA3000
TERAP. DAN TH5 + INDIBA4500
TERAP. DAN TH5 + RSQ3500
TERAP.DAN TH5+ IND + RSQ5000
TERAP.DAN TH 5+IND+OZON6000
INDIBA + RSQ4000
TERAPIJSKI DAN SENIOR TH 51500
TERAP. DAN SENIOR TH 41000
TERAP.DAN TH 31500
TERAP.DAN TH 3 10%1350
TERAP.DAN TH 3 20%1200
TERAP. DAN TH5 + IND.10%4050
TERAP. DAN TH5 + IND.20%3600
TERAP.DAN TH3+ INDIBA4000
TERAP. DAN TH 3 + IND.10%3600
TERAP. DAN TH3 + IND.20%3200
TERAP DAN TH3+NDIBA+RSQ4500
INDIBA+RSQ+TH DAN TH 3 10%4050
INDIBA+RSQ+TH DAN TH 3 20%3600
TERAP DAN TH5 +INDIBA+KADICA+TH DAN 1 TH55000
INDIBA+KADA+TH DAN TH 5 10%4500
INDIBA+KADA+TH DAN TH 5 20%4000
TERAP DAN TH3+INDIBA+KADICA4200
INDIBA+KADI+TH DAN3 103800
INDIBA+KADI+TH DAN3 203400
TERAP.DAN TH3+RSQ3200
TERAP.DAN TH3+RSQ 10%2900
TERAP.DAN TH3+RSQ 20%2600
ELEKTROSTIM. 10 TRET.4500
INDIBA+LIMFASTIM.5000
INDIBA+LIMFASTIM+SW6000
BIODENZITI3000
PODAN 1 TER ULOŠCI7500
PODAN 1 TER ULOŠCI kožni I game8700
PODAN 1 TER ULOŠCI kožne japanke10000
PODAN 1 TER 4 ULOŠCI gumene japanke5000
LIPOLIZA12000
LIPOLIZA %6000
MEZOTERAPIJA10200
MEZOTERAPIJA %6500
BOTOKS LICA12000
BOTOKS LICA 3R30000
BOTOKS PAZUHA18000
HIJALURON USNE21600
HIJALURON NAZOLABIJ.18000
HIJALURON JAGODICE30000
PRP LICA20000
PRP LICA %12000
WELNES DAN5000
SAUNA700
PARCIJALNA MASAŽA 30MIN1500
RELAX MASAŽA 30 MIN.2000
RELAX MASAŽA 45 MIN.2500
RELAX MASAŽA 60 MIN. 3000
SPORT. MASAŽA 30 MIN.2500
SPORT. MASAŽA 45 MIN.3000
SPORT. MASAŽA 60 MIN.3500
KRALJEV.MASAŽA 60 MIN.5000
RUČNA LIMF. DRENAŽA3000
ANTICEL. LIMFASTIM 107000
ANTICELULIT MASAŽA 109000
ANTICELULIT MASAŽA 10 20%7200
ANTICELULIT MASAŽA MADERO 1013000
ANTICELULIT MASAŽA MADERO 10,20%110400
ANTICELULIT MASAŽA 10+MADERO11000
ANTICELULIT MASAŽA 10+MADERO 20%18800
TERAPEUTSKA MASAŽA2500
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE TEREN4000
PREGLED SPECIJALISTE TEREN10000
INJ HIJALURONSKE KIS. U ZGLOB30000
INJ HIJALURONSKE KIS SINOVIAL12500
INFUZIJA NA TERENU6000
PERSONALNA KINEZITERAPIJA 10TER.12000
PERSONALNA KINEZITERAPIJA 12 TER.14000
KINEZITH+RSQ 12 TER18000
PREGLED PROFESORA8000

Cenovnik

Sve cene su izražene u dinarima

Pregledi

 • PREGLED FIZIJATRA 4000
 • PREGLED DEČJEG FIZIJATRA 6000
 • PREGLED KONSULTANTA 6000
 • PREGLED PROFESORA 8000
 • PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE TEREN 6000
 • PREGLED SPECIJALISTE TEREN 10000
 • PREGLED NUTRICIONISTE 8500
 • PREG. FIZIJATRA . + UZ ZGLOBA 8000
 • PREG. KONSULTANTA . + UZ 7000
 • KONSULTACIJA 1000

kontrole

ultrazvuk I dopleri

fizikalne terapija

 • INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA VISKOSUPLEMENTA U ZGLOB 25000
 • APLIKACIJA VISKOSUPLEMENTA U TETIVU 20000
 • INTRAARTIKULATNA PRIMENA SINOVIALA 12500
 • DIPROFOS DAVANJE 4000
 • PUNKCIJA ZGLOBA 5000
 • AKUPUNKTURA 2500
 • SISTEMSKA OZONOTERAPIJA 12500
 • LOKALNA OZONOTERAPIJA 4000
 • LOKALNA OZONOTETAPIJA + INDIBA 6000
 • BIODENSITY 3000
 • INDIBA TERAPIJA 3500
 • INDIBA + RSQ 4000
 • INDIBA + LIMFASTIM 5000
 • INDIBA + LIMFASTIM + SHOCK WAVE 6000
 • TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE 3000
 • TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE ED 18000
 • TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE CP 12000
 • RSQ TERAPIJA 2500
 • KINEZITERAPIJA 1800
 • KINEZITERAPIJA UZ TERAPIJSKI DAN 500
 • KINEZIOTAPE 2000
 • DIJADINAMSKE STRUJE 300
 • INTERFERENTNE STRUJE 300
 • VAKUM IFS STRUJE 400
 • ELEKTROSTIMULACIJA 500
 • SONOFOREZA 400
 • MAGNETOTERAPIJA 300
 • LASEROTERAPIJA 700
 • KRIOTERAPIJA 200
 • EKSTENZIJA KIČMENOG STUBA 1000
 • ELEKTOTERAPIJA GALVANSKIM STRUJAMA 300
 • ELEKTROFOREZA 300
 • TERAPIJA ELEKROSTATIČKIM OSCILACIJAMA - HIVAMAT 1000
 • BIOPTRON LAMPA 1000
 • LIMFASTIM TERAPIJA 1000
 • BISERNA KUPKA 1500
 • HIDROGALVANSKA KADA 1500
 • ČETVOROČELICNA KADA 800
 • TERAPIJSKI DAN TH 3 1500
 • TERAPIJSKI DAN TH 4 2000
 • TERAPIJSKI DAN TH 5 2500
 • TERAPIJSKI DAN TH3 + RSQ 3200
 • TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA 4000
 • TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + KADICA 4200
 • TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + RSQ 4500
 • TERAPIJSKI DAN TH4 + INDIBA 4500
 • TERAPIJSKI DAN TH5 + KADICA 3000
 • TERAPIJSKI DAN TH5 + KADA 3000
 • TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA 4500
 • TERAPIJSKI DAN TH5 + RSQ 3500
 • TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA + RSQ 5000
 • TERAP. DAN TH5 + INDIBA + OZON 6000
 • PERSONALNA KINEZITERAPIJA 10 TERMINA 12000
 • PERSONALNA KINEZITERAPIJA 12 TERMINA 14000
 • KINEZITERAPIJA + RSQ 12 TERMINA 18000
 • SCHROTH TERAPIJA 3000

PRP

 • PRP ZGLOBA KUKA 50000
 • PRP ZGLOBA KOLENA 50000
 • PRP ZGLOBA RAMENA 50000
 • PRP ZGLOBA LAKTA 50000
 • PRP SKOČNOG ZGLOBA 50000
 • PRP RUČNOG ZGLOBA 50000
 • PRP TETIVE 50000
 • PRP MIŠIĆA 50000
 • PRP OBA ZGLOBA KUKA 88000
 • PRP OBA ZGLOBA KOLENA 88000
 • PRP OBA ZGLOBA RAMENA 88000
 • PRP OBA ZGLOBA LAKTA 88000
 • PRP OBA SKOČNA ZGLOBA 88000
 • PRP OBA RUČNA ZGLOBA 88000
 • PRP TRI ZGLOBA 120000
 • PRP ED 36000
 • PRP ED AKCIJA 30000
 • DAVANJE INJEKCIJE 1000
 • DAVANJE INFUZIJE U ORDINACIJI 3000
 • DAVANJE INFUZIJE NA TERENU 6000
 • VITAMINSKA BOOST INFUZIJA 6500
 • TESTIRANJE U ORDINACIJI 1500
 • TESTIRANJE NA TERENU 1500
 • PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA +IZRADA SPORTSKIH ULOŽAKA 8200
 • PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA KOŽNIH ULOŽAKA 9200
 • PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA KOŽNIH JAPANKI 10000
 • PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA GUMENIH JAPANKI 5000
 • EMNG GORNJIH EKSTREMITETA 6000
 • EMNG DONJIH EKSTREMITETA 6000
 • EMNG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA 8000

Masaže

estetika

Cenovnik

Sve cene su izražene u dinarima

Pregledi

 • PREGLED FIZIJATRA 6000
 • PREGLED DEČJEG FIZIJATRA 6000
 • PREGLED VASKULARNOG HIRURGA 6000
 • PREGLED ORTOPEDA 6000
 • PREGLED ORL 6000
 • PREGLED PULMOLOGA 6000
 • PREGLED NEUROHIRURGA 6000
 • PREGLED NEUROLOGA 6000
 • PREGLED KARDIOLOGA 6000
 • PREGLED INTERNISTE 6000
 • PREGLED GASTROENTEROLOGA 6000
 • PREGLED PEDIJATRA 6000
 • PREGLED UROLOGA 6000
 • PREGLED DERMATOLOGA 6000
 • PREGLED HIRURGA 6000
 • PREGLED REUMATOLOGA 6000
 • PREGLED PLASTIČNOG HIRURGA 6000
 • PREGLED ANESTEZIOLOGA 6000
 • PREGLED HEMATOLOGA 6000
 • PREGLED INFEKTOLOGA 6000
 • PREGLED SPEC. SPORTSKE MEDICINE 6000
 • PREGLED ENDOKRINOLOGA 6000
 • PREGLED PROFESORA 8000
 • PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE TEREN 6000
 • PREGLED SPECIJALISTE TEREN 10000
 • PREGLED NUTRICIONISTE 8500
 • IZRADA JELOVNIKA 4000
 • PREG. FIZIJATRA + UZ ZGLOBA 9000
 • PREG. KARDIOLOGA + UZ SRCA 8000
 • PREG. ENDOKRINOLOGA + UZ ŠTITASTE ŽLEZDE 8000
 • PREGLED GASTROENTEROLOGA + UZ ABDOMENA 8000
 • PREGLED PEDIJATRA + UZ KUKOVA 8000
 • PREGLED UROLOGA + UROLOŠKI UZ 8000
 • PREGLED ORTOPEDA + UZ ZGLOBA 8000

kontrole

ultrazvuk I dopleri

fizikalne terapija

 • INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA VISKOSUPLEMENTA U ZGLOB 25000
 • INTRAARTIKULATNA PRIMENA SINOVIALA 12500
 • PUNKCIJA ZGLOBA 6000
 • AKUPUNKTURA 2500
 • SISTEMSKA OZONOTERAPIJA 15000
 • LOKALNA OZONOTERAPIJA 5000
 • LOKALNA OZONOTETAPIJA + INDIBA 6000
 • INDIBA TERAPIJA 4000
 • INDIBA + RSQ 4500
 • INDIBA + LIMFASTIM 5000
 • INDIBA + LIMFASTIM + SHOCK WAVE 6000
 • TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE 3000
 • RSQ TERAPIJA 3000
 • KINEZITERAPIJA 1800
 • KINEZITERAPIJA UZ TERAPIJSKI DAN 1000
 • KINEZIOTAPE 2000
 • DIJADINAMSKE STRUJE 500
 • INTERFERENTNE STRUJE 500
 • VAKUM IFS STRUJE 500
 • ELEKTROSTIMULACIJA 500
 • SONOFOREZA 500
 • MAGNETOTERAPIJA 500
 • LASEROTERAPIJA 700
 • KRIOTERAPIJA 500
 • EKSTENZIJA KIČMENOG STUBA 1000
 • ELEKTOTERAPIJA GALVANSKIM STRUJAMA 500
 • ELEKTROFOREZA 500
 • TERAPIJA ELEKROSTATIČKIM OSCILACIJAMA - HIVAMAT 1200
 • BIOPTRON LAMPA 1200
 • LIMFASTIM TERAPIJA 1200
 • BISERNA KUPKA 1500
 • HIDROGALVANSKA KADA 1500
 • ČETVOROČELIČNA KADA 800
 • TERAPIJSKI DAN TH 3 1700
 • TERAPIJSKI DAN TH 4 2200
 • TERAPIJSKI DAN TH 5 2700
 • TERAPIJSKI DAN TH3 + RSQ 3500
 • TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA 4300
 • TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + KADICA 4500
 • TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + RSQ 4800
 • TERAPIJSKI DAN TH4 + INDIBA 4800
 • TERAPIJSKI DAN TH5 + KADICA 3000
 • TERAPIJSKI DAN TH5 + KADA 3000
 • TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA 5000
 • TERAPIJSKI DAN TH5 + RSQ 4000
 • TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA + RSQ 5200
 • TERAP. DAN TH5 + INDIBA + OZON 7200
 • PERSONALNA KINEZITERAPIJA 10 TERMINA 15000
 • PERSONALNA KINEZITERAPIJA 12 TERMINA 18000
 • KINEZITERAPIJA + RSQ 12 TERMINA 18000

PRP

 • PRP ZGLOBA KUKA 50000
 • PRP ZGLOBA KOLENA 50000
 • PRP ZGLOBA RAMENA 50000
 • PRP ZGLOBA LAKTA 50000
 • PRP SKOČNOG ZGLOBA 50000
 • PRP RUČNOG ZGLOBA 50000
 • PRP TETIVE 50000
 • PRP MIŠIĆA 50000
 • PRP OBA ZGLOBA KUKA 88000
 • PRP OBA ZGLOBA KOLENA 88000
 • PRP OBA ZGLOBA RAMENA 88000
 • PRP OBA ZGLOBA LAKTA 88000
 • PRP OBA SKOČNA ZGLOBA 88000
 • PRP OBA RUČNA ZGLOBA 88000
 • PRP TRI ZGLOBA 120000
 • PRP KONTROLNI PREGLED 4800
 • DAVANJE INJEKCIJE 2000
 • DAVANJE INFUZIJE U ORDINACIJI 3000
 • DAVANJE INFUZIJE NA TERENU 6000
 • VITAMINSKA BOOST INFUZIJA 6500
 • TESTIRANJE U ORDINACIJI 4000
 • TESTIRANJE NA TERENU 6000
 • PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA +IZRADA SPORTSKIH ULOŽAKA 8000
 • PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA KOŽNIH ULOŽAKA 9000
 • PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA KOŽNIH JAPANKI 10000
 • PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA GUMENIH JAPANKI 6000
 • ENG GORNJIH EKSTREMITETA 5000
 • ENG DONJIH EKSTREMITETA 5000
 • ENG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA 8000
 • EMNG GORNJIH EKSTREMITETA 7000
 • EMNG DONJIH EKSTREMITETA 7000
 • EMNG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA 12000
 • TEST NEUROMIŠIĆNE TRANSMISIJE 5000

Masaže

estetika

Cenovnik

Sve cene su izražene u dinarima

PREGLED FIZIJATRA6000
PREGLED DEČJEG FIZIJATRA6000
PREGLED KONSULTANTA6000
PREGLED PROFESORA8000
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE TEREN6000
PREGLED SPECIJALISTE TEREN10000
PREGLED NUTRICIONISTE8500
IZRADA JELOVNIKA4000
PREGLED KONSULTANTA + UZ  SRCA8000
KONTROLNI PREGLED FIZIJATRA 1 mesec4800
KONTROLNI PREGLED  SPECIJALISTE 1 mesec4800
KONTROLNI UZ PREGLED 1 mesec4000
KONTROLNO MERENJE NUTRICIONISTE1000
UZ PREGLED5000
DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA6000
DOPLER GORNJIH EKSTREMITETA6000
DOPLER DONJIH EKSTREMITETA6000
DOPLER GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA10000
UZ SRCA6000
PRP ZGLOBA KUKA50000
PRP ZGLOBA KOLENA50000
PRP ZGLOBA RAMENA50000
PRP ZGLOBA LAKTA50000
PRP SKOČNOG ZGLOBA50000
PRP RUČNOG ZGLOBA50000
PRP TETIVE50000
PRP MIŠIĆA50000
PRP OBA ZGLOBA KUKA88000
PRP OBA ZGLOBA KOLENA88000
PRP OBA ZGLOBA RAMENA88000
PRP OBA ZGLOBA LAKTA88000
PRP OBA SKOČA ZGLOBA88000
PRP OBA RUČNA ZGLOBA88000
PRP TRI ZGLOBA120000
PRP ED36000
PRP ED AKCIJA30000
INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA VISKOSUPLEMENTA U ZGLOB25000
INTRAARTIKULATNA PRIMENA   VISKOSUPLEMENTA U TETIVU25000
DIPROFOS DAVANJE U ZGLOB4000
PUNKCIJA ZGLOBA6000
AKUPUNKTURA2500
AKUPUNKTURA + BIOPTRON LAMPA3100
SISTEMSKA OZONOTERAPIJA15000
LOKALNA OZONOTERAPIJA5000
LOKALNA OZONOTETAPIJA+INDIBA6000
BIDENSYTI3000
INDIBA TERAPIJA4000
INDIBA + RSQ4500
INDIBA + LIMFASTIM5000
INDIBA + LIMFASTIM + SHOCK WAVE6000
TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE3000
TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE ED18000
TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE CP12000
RSQ TERAPIJA3000
KINEZITERAPIJA1800
KINEZITERAPIJA UZ TERAPIJSKI DAN1000
KINEZIOTAPE2000
DIJADINAMSKE STRUJE500
INTERFERENTNE STRUJE500
VAKUM IFS STRUJE500
ELEKTROSTIMULACIJA500
SONOFOREZA500
MAGNETOTERAPIJA500
HILT laser2500
LASEROTERAPIJA700
KRIOTERAPIJA500
EKSTENZIJA KIČMENOG STUBA2000
ELEKTOTERAPIJA GALVANSKIM STRUJAMA500
ELEKTROFOREZA500
TERAPIJA ELEKROSTATIČKIM OSCILACIJAMA – HIVAMAT1200
BIOPTRON LAMPA1200
LIMFASTIM TERAPIJA1200
BISERNA KUPKA1500
HIDROGALVANSKA KADA1500
ČETVOROČELIČNA KADA800
TERAPIJSKI DAN TH31700
TERAPIJSKI DAN TH42200
TERAPIJSKI DAN TH52700
TERAPIJSKI DAN TH3 + HILT laser4300
TERAPIJSKI DAN TH3 + RSQ3500
TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA4300
TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + KADICA4500
TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + RSQ4800
TERAPIJSKI DAN TH4 + HILT laser4800
TERAPIJSKI DAN TH4 + INDIBA4800
TERAPIJSKI DAN TH5 + KADICA3000
TERAPIJSKI DAN TH5 + KADA3000
TERAPIJSKI DAN TH5 + HILT laser5000
TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA5000
TERAPIJSKI DAN TH5 + RSQ4000
TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA  + RSQ5200
TERAP. DAN TH5 + INDIBA + OZON7200
PERSONALNA KINEZITERAPIJA 10 TERMINA15000
PERSONALNA KINEZITERAPIJA 12 TERMINA18000
KINEZITERAPIJA + RSQ 12 TERMINA18000
DAVANJE INJENKCIJE2000
DAVANJE INFUZIJE U ORDINACIJI3000
DAVANJE INFUZIJE NA TERENU6000
VITAMINSKA BOOST INFUZIJA6500
TESTIRANJE U ORDINACIJI1500
TESTIRANJE NA TERENU2000
PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA SPORTSKIH ULOŽAKA8500
PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA KOŽNIH  ULOŽAKA9500
PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA KOŽNIH  JAPANKI10000
PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA GUMENIH   JAPANKI6000
ENG GORNJIH EKSTREMITETA5000
ENG DONJIH EKSTREMITETA5000
ENG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA8000
EMNG GORNJIH EKSTREMITETA7000
EMNG DONJIH EKSTREMITETA7000
EMNG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA12000
TEST NEUROMIŠIĆNE TRANSMISIJE5000
RELAX PARCIJALNA MASAŽA 30 min1800
SPORTSKA PARCIJALNA  MASAŽA 30 min2000
RUČNA PARCIJALNA LIMFNA DRENAŽA 30min1800
TERAPEUTSKA MASAŽA 30 min2500
MASAŽA GLAVE I LICA 30 min2000
RELAX MASAŽA CELOG TELA  60 min3000
SPORTSKA MASAŽA CELOG TELA  60 min3500
RUČNA LIMFNA DRENAŽA CELOG TELA 60 min3000
KRALJEVSKA MASAŽA 60 min5000
ANTICELULIT MASAŽA 30 min1800
MADEROTERAPIJA 30 min1500
ANTICELULIT MASAŽA 1015000
MADEROTERAPIJA  1013000
RUČNA LIMFNA DRENAŽA 1015000
RUČNA LIMFNA DRENAŽA + MADEROTERAPIJA 1018000
WELNESS DAN- infracrvena sauna, tursko kupatilo, đakuzi + relax masaža 30 min5000
SAUNA INFRACRVENA700
TURSKO KUPATILO700
MEZOTERAPIJA LICA8300
MEZOTERAPIJA LICA VRATA I DEKOLTEA11000
MEZOTERAPIJSKO IZBELJIVANJE PEGA4800
BIOREVITALIZACIJA LICA11800
BIOREVITALIZACIJA VRATA I DEKOLTEA11800
BIOREVITALIZACIJA ŠAKA11800
BIOREVITALIZACIJA LICA VRATA I DEKOLTEA19000
BIOREVITALIZACIJA LICA VRATA DEKOLTEA I ŠAKA24000
ANTICELULIT MEZOTERAPIJA 1 regija7000
ANTICELULIT MEZOTERAPIJSKA LIMFNA DRENAŽA7000
LIPOLIZA 1 regija8300
TRETIRANJE PODOČNJAKA3600
PRP LICA17700
PRP KOSE17700
PRP LICA + HYALIFT KOŽE24000
PRP VRATA DEKOLTEA + HYALIFT KOŽE24000
PRP LICA VRATA DEKOLTEA + HYALIFT KOŽE36000
PRP KOSE + XL HAIR24000
BOTOX LICA predeo oko očiju14000
BOTOX ČELO 2 regije24000
BOTOX LICA  3 regije34000
BOTOX DLANOVA47200
BOTOX TABANA47200
BOTOX PAZUŠNIH JAMA35400
FULL FACE  BOTOX
FILERI REVANESSE 1 ml23600
FILERI JUVADERM 1 ml47200
TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA ZGLOBA
TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA MIŠIĆA
Call Now Button