Fizikalna medicina
i rehabilitacija

Hidroterapija

Hidroterapijski blok raspolaže bisernom kadom sa turbo džet masažerima, koji imaju 90 mlazničnih portova usmerenih pod pravim uglom ka koži pacijenta.

Biserne kade

Biserne kade takođe poseduju kalibracione setove za potpritisak mlaznica i temperaturu vode, kao i četvoroćelijsku kupku namenjenu pacijentima sa vaskularnim oboljenjima ekstremiteta, reumatološkim oboljenjima, pacijenima sa traumatskom razvojnom patologijom i onima sa poremećajem prenosa nervnih impulsa nakon preloma i povređivanja ekstremiteta.

Ovaj tip terapije može biti primenjen i kod pacijenata sa gore navedenim indikacijama koji se zbog pridruženih kardiovaskularnih oboljenja, metalnih implantata ili opšte slabosti i malaksalosti ne mogu tretirati u hidrogalvanskim kadama.

Call Now Button