Fizikalna medicina
i rehabilitacija

O nama

Stručni tim SMA Clinic, pre svega fizijatri, zatim, radiolozi, neurolozi, reumatolozi, ortopedi, neurohirurzi i vaskularni hirurzi stalnim stručnim usavršavanjem i kombinovanjem vrhunskih metoda kao i aparata najnovijih generacija postižu zavidne rezultate u dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji bez obzira na složenost problema.

Naš tim

Upoznajte naš stručni tim lekara

spec. dr Valentina Mileusnić

Neurolog

Dr Valentina Mileusnić je cenjeni neurolog u Beogradu sa višegodišnjim radnim iskustvom.

Angažovana je u privatnom i državnom zdravstvu. Posvećena je u radu sa pacijentima koji su imali mozdani udar.

Kod dr Mileusnić moguće je zakazati pregled neurologa. 

Poznata je po tome što je marta 2019. godine inicirala dolazak u bolnicu Sveti Sava Angels iniciative ESO produžene ruke evropske organizacije za moždani udar koja organizuje skraćene periode primene specifične terapije kod pacijenata od trenutka ulaska u bolnicu do bolnickog kreveta.

Dr Mileusnić je januara 2019. godine zašpočela unos podataka u RESQ registrator za negu pacijenata sa moždanim udarom koji podrazumeva i način primarne i sekundarne prevencije kao i kvalitet života pacijenata.

Dr Valentina Mileusnić je selektovala prvu mehaničku trombektomiju u zemlji marta 2014. godine.

dr sc. med. Stojan Perić

neurolog

Dr Stojan Perić je specijalista neurologije i doktor medicinskih nauka. Bavi se neuromišićnim bolestima. Stručno se usavršavao u Italiji i Nemačkoj.

Uža sfera interesovanja su mu:

 • mišićne distrofije
 • inflamatorne miopatije
 • stečene i nasledne neuropatije
 • bolesti neuromišićne spojnice
 • bolesti motornog neurona

Dr Stojan Perić je dobitnik brojnih nagrada i autor više od 100 radova iz oblasti neurologije.

Aktivno učestvuje na međunarodnim kongresima kao predavač po pozivu, član naučnih panela i član organizacionih odbora.

spec. dr i direktor Saša Božović

INFEKTOLOG

Stalno zaposlena u SMA klinici kao klinički lekar infektolog i direktor.
Radno iskustvo obuhvata rad u službi hitne medicinske pomoći, na hirurškom prijemnom odelenju, ambulantni i bolnički rad na Infektivnom odelenju, radi kao organizator terenske I transpotne službe I obezbeđenja sportskih I ostalih događaja ,vođa je projekata za otvaranje novih I akviziranih zdravstvenih ustanova u Beogradu I Novom Sadu,,direktor medicinskih ustanova u Beogradu I Novom Sadu,,savetnik Uprave za razvoj mreže medicinskih ustanova na teritoriji Srbije.
Predavač u medicinskoj školi,predsednik nadzornog odbora Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova,član izvršnog odbora Lekarske komore Beograda I član skupštine Lekarske komore Srboije,potpredsednik posebnog odbora za medicinsku etiku.
Poseduje diplomu zdravstvenog menadžmenta,Reiki mastera, sertifikate za aplikaciju hijaluronskih filera,primenu mezoterapije I hemijske pilinga .

spec. dr Bojana Božović

fizijatar

Dr Bojana Božović je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. 
Tokom svog dugogodišnjeg iskustva, bavila se prevencijom, tretmanom i rehabilitacijom sportskih povreda. 

Danas u svakodnevnoj praksi obavlja:

 • lečenje obolelih od reumatoidnih bolesti
 • ranu rehabilitaciju
 • rad sa sportistima 
 • lečenje sportskih povreda
 • kinezio tejping
 • PRP
 • ozonoterapija
 • ekstrakorporalna terapija šok talasima
 • RSQ (elektrostimulacija)

 Kontinuirano radi na svojoj edukaciji i usavršavanju, što potvrđuju brojni sertifikati sa edukacija.

spec. dr Vedranka Mrdak

fizijatar

dr Katarina Vukosavljević

FIZIJATAR

spec. dr Ivana Filipović

pedijatar

spec. dr Valentina Štulić

REUMATOLOG

Stalno zaposlena u Institutu za reumatologiju.
Obavlja preglede iz oblasti reumatologije Bavi se zapaljenskim i degenerativnim bolestima zglobova, osteoporozom, reumatoidnim artritisom, gihtom, autoimunim bolestima.

spec. dr Nikola Čolić

RADIOLOG

Stalno zaposlen u Kliničkom Centru Srbije. Fokus rada mu je ultrazvučna i CT dijagnostika sa osvrtom i na intervetne metode. Doktor Čolić je objavio više radova kako u stranim tako i domaćim priznatim naučnim časopisima. Član je evropskog uduženja radiologa i tri godine je bio stipendista njihovog programa „Invest in youth“ koji se bavi stručnim usavšavanjem mladih radiologa. Bio je predavač na Kongresu radiologa Srbije kao i na Evropskom kongresu radiologa.
Veštine :
-ultrazvučni pregledi abdomena i male karlice,muskuloskeletnog sistema, vrata i štitaste žlezde, dojki, mekih tkiva :mišića, vrata, pazužnih jama i prepona.
-Dopler pregčede krvnih sudova vrata i ekstremteta(ruku i nogu)

klinički asistent spec. dr Danilo Jeremić

ORTOPED


Stalno zaposlen u Institutu za ortopediju Banjica gde svakodnevno obavlja operativne tretmane ;Predsednik je Izdavačkog saveta I član uređivačkog odbora stručnog I naučnog časopisa pod nazivom Srpski medicinski časopis Lekarske komore ;Predsednik je Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Beograda;Koautor je brojnih radova iz oblasti ortopedije .

Milan Minić

Glavni terapeut Strukovni fizioterapeut

Nataša Aceski

Strukovni fizioterapeut

Nikola Ćinkul

Koordinator SMA clinic Strukovni fizioterapeut Medicinski tehničar

Dušan Drašković

Strukovni radni terapeut

Andrijana Petrović

Strukovni fizioterapeut

Milica Perić

Strukovni fizioterapeut

Olivera Pejović

Administrativni radnik

Call Now Button