O nama

Stručni tim SMA Clinic, pre svega fizijatri, zatim, radiolozi, neurolozi, reumatolozi, ortopedi, neurohirurzi i vaskularni hirurzi stalnim stručnim usavršavanjem i kombinovanjem vrhunskih metoda kao i aparata najnovijih generacija postižu zavidne rezultate u dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji bez obzira na složenost problema.

Naš tim

Upoznajte naš stručni tim lekara

spec. dr Valentina Mileusnić

Neurolog

Dr Valentina Mileusnić je cenjeni neurolog u Beogradu sa višegodišnjim radnim iskustvom.

Angažovana je u privatnom i državnom zdravstvu. Posvećena je u radu sa pacijentima koji su imali mozdani udar.

Kod dr Mileusnić moguće je zakazati pregled neurologa. 

Poznata je po tome što je marta 2019. godine inicirala dolazak u bolnicu Sveti Sava Angels iniciative ESO produžene ruke evropske organizacije za moždani udar koja organizuje skraćene periode primene specifične terapije kod pacijenata od trenutka ulaska u bolnicu do bolnickog kreveta.

Dr Mileusnić je januara 2019. godine zašpočela unos podataka u RESQ registrator za negu pacijenata sa moždanim udarom koji podrazumeva i način primarne i sekundarne prevencije kao i kvalitet života pacijenata.

Dr Valentina Mileusnić je selektovala prvu mehaničku trombektomiju u zemlji marta 2014. godine.

dr sc. med. Stojan Perić

neurolog

Dr Stojan Perić je specijalista neurologije i doktor medicinskih nauka. Bavi se neuromišićnim bolestima. Stručno se usavršavao u Italiji i Nemačkoj.

Uža sfera interesovanja su mu:

 • mišićne distrofije
 • inflamatorne miopatije
 • stečene i nasledne neuropatije
 • bolesti neuromišićne spojnice
 • bolesti motornog neurona

Dr Stojan Perić je dobitnik brojnih nagrada i autor više od 100 radova iz oblasti neurologije.

Aktivno učestvuje na međunarodnim kongresima kao predavač po pozivu, član naučnih panela i član organizacionih odbora.

spec. dr i direktor Saša Božović

INFEKTOLOG

Stalno zaposlena u SMA klinici kao klinički lekar infektolog i direktor.
Radno iskustvo obuhvata rad u službi hitne medicinske pomoći, na hirurškom prijemnom odelenju, ambulantni i bolnički rad na Infektivnom odelenju, radi kao organizator terenske I transpotne službe I obezbeđenja sportskih I ostalih događaja ,vođa je projekata za otvaranje novih I akviziranih zdravstvenih ustanova u Beogradu I Novom Sadu,,direktor medicinskih ustanova u Beogradu I Novom Sadu,,savetnik Uprave za razvoj mreže medicinskih ustanova na teritoriji Srbije.
Predavač u medicinskoj školi,predsednik nadzornog odbora Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova,član izvršnog odbora Lekarske komore Beograda I član skupštine Lekarske komore Srboije,potpredsednik posebnog odbora za medicinsku etiku.
Poseduje diplomu zdravstvenog menadžmenta,Reiki mastera, sertifikate za aplikaciju hijaluronskih filera,primenu mezoterapije I hemijske pilinga .

spec. dr Bojana Božović

fizijatar

Dr Bojana Božović je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. 
Tokom svog dugogodišnjeg iskustva, bavila se prevencijom, tretmanom i rehabilitacijom sportskih povreda. 

Danas u svakodnevnoj praksi obavlja:

 • lečenje obolelih od reumatoidnih bolesti
 • ranu rehabilitaciju
 • rad sa sportistima 
 • lečenje sportskih povreda
 • kinezio tejping
 • PRP
 • ozonoterapija
 • ekstrakorporalna terapija šok talasima
 • RSQ (elektrostimulacija)

 Kontinuirano radi na svojoj edukaciji i usavršavanju, što potvrđuju brojni sertifikati sa edukacija.

spec. dr Vedranka Mrdak

fizijatar

dr Katarina Vukosavljević

FIZIJATAR

spec. dr Ivana Filipović

pedijatar

spec. dr Valentina Štulić

REUMATOLOG

Stalno zaposlena u Institutu za reumatologiju.
Obavlja preglede iz oblasti reumatologije Bavi se zapaljenskim i degenerativnim bolestima zglobova, osteoporozom, reumatoidnim artritisom, gihtom, autoimunim bolestima.

spec. dr Nikola Čolić

RADIOLOG

Stalno zaposlen u Kliničkom Centru Srbije. Fokus rada mu je ultrazvučna i CT dijagnostika sa osvrtom i na intervetne metode. Doktor Čolić je objavio više radova kako u stranim tako i domaćim priznatim naučnim časopisima. Član je evropskog uduženja radiologa i tri godine je bio stipendista njihovog programa „Invest in youth“ koji se bavi stručnim usavšavanjem mladih radiologa. Bio je predavač na Kongresu radiologa Srbije kao i na Evropskom kongresu radiologa.
Veštine :
-ultrazvučni pregledi abdomena i male karlice,muskuloskeletnog sistema, vrata i štitaste žlezde, dojki, mekih tkiva :mišića, vrata, pazužnih jama i prepona.
-Dopler pregčede krvnih sudova vrata i ekstremteta(ruku i nogu)

klinički asistent spec. dr Danilo Jeremić

ORTOPED


Stalno zaposlen u Institutu za ortopediju Banjica gde svakodnevno obavlja operativne tretmane ;Predsednik je Izdavačkog saveta I član uređivačkog odbora stručnog I naučnog časopisa pod nazivom Srpski medicinski časopis Lekarske komore ;Predsednik je Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Beograda;Koautor je brojnih radova iz oblasti ortopedije .

Milan Minić

Glavni terapeut Strukovni fizioterapeut

Nataša Aceski

Strukovni fizioterapeut

Nikola Ćinkul

Koordinator SMA clinic Strukovni fizioterapeut Medicinski tehničar

Dušan Drašković

Strukovni radni terapeut

Call Now Button