Fizikalna medicina
i rehabilitacija

Terapija istezanja kičmenog stuba

Aparat za ekstenziju (istezanje) kičmenog stuba ili tzv. Ekstenzomat se sastoji od posebnog kreveta za koji je pričvršćen aparat  kojim se pasivno isteže kičmeni stub. Na krevetu se nalazi fiksni deo kojim se uz pomoć manžetni pričvrsti rameni pojas, koji je tokom procedure nepomičan, i mobilni deo kojim se tokom procedure isteže ostali deo tela. Ekstenzomatom se može istezati cervikalni, torakalni ili lumabalni deo kičmenog stuba.

Ekstenzomat deluje na:

  1. Opuštanje muskulature (PARAVERTEBRALNE)
  2. Opuštanje mekih tkiva
  3. Opuštanje ligamentoznog aparata
  4. Širi se intervertebralni prostor

Kod samog procesa ekstenzije pacijent može osetiti bol i u tom trenutku može pritisnuti sigurnosni taster kojim se prekida dalji nastavak procedure.

Call Now Button