Fizikalna medicina
i rehabilitacija

Lekarski pregledi

Pregled fizijatra

Ultrazvučni pregled zglobova, mišića, tetiva

Pregled dečijeg fizijatra

Pregled neurologa
Pregled neurohirurga
Pregled reumatologa
Pregled ortopeda

Pregled konsultanata

Pregled interniste
Pregled kardiologa
Pregled endokrinologa
Pregled gastroenterologa
Pregled pulmologa
Pregled onkologa

Call Now Button