Fizikalna medicina
i rehabilitacija

Diadinamične struje

Diadinamične struje spadaju u niskofrekventne impulsne struje. Njihova frekvenca je u rasponu od 50 do 100 Hz i postoji nekoliko modulacija te struje koje se razlikuju po jacini i frekvenci.

 

Najčešće se u terapijskoj primeni koristi kombinacija tih modulacija kako bi se postigao što bolji efekat. Postoji sklonost tkiva i receptora u koži ka brzoj adaptaciji na diadinamične struje pa se to izbegava čestim promenama polariteta i modulacija u toku terapijske primene.

 

Dejstvo ove vrste elektroterapije je analgetsko i njega dobijamo pokrivanjem osećaja boli podražajem receptora za vibracije.Takođe dijadinamik deluje na širenje krvnih sudova te izaziva lokalno jaku hiperemiju koja može dovesti i do smanjenja otoka.

Kod povišenog tonusa mišića dijadinamik dovodi do njegovog smanjenja.

 

Posebno se zapažaju pozitivni efekti kod Sudekove bolesti koja se javlja posle dugotrajne imobilizacije povreda ekstremiteta. Dijadinamik tada ima podražajno dejstvo na krvne sudove i vraća im normalnu funkciju koja je poremećena imobilizacijom.

Call Now Button