Fizikalna medicina
i rehabilitacija

Kod nas možete pratiti saturaciju i posle covid infekcije

Zašto je važno praćenje saturacije krvi kiseonikom?
Pulsnim oksimetrom pratimo nivo zasićenosti kiseonika u perifernoj arterijskoj krvi, kao I frekvencu rada srca krvi. Normalne vrednosti za saturaciju krvi kiseonikom su 96-100%; ispod 95% se smatra hipoksijom tj stanjem koje pokazuje da u krvi nema dovoljno kiseonika. Ovo merenje pomaže u proceni disajne funkcije pluća. Stanja koja dovode do hipoksije mogu biti raznolika u Covid 19 infekciji i potrebno je kontinuirano praćenje ovog parametra zbog eventualne potrebe za upotrebu kiseonika ili ozonizovanje krvi.

Call Now Button