Fizikalna medicina
i rehabilitacija

Ozon – magični molekul za jak imunitet

Ovih dana po medijima se često čuje reč „ozon“ – magični molekul koji jača naš imunitet i uspešno se bori protiv virusa, čak i protiv koronavirusa.

Šta je ozon, kako deluje na naš organizam i koliko je zaista moćan, objasnili su nam lekari sa SMA Klinike u Bulevaru oslobođenja 113 u Beogradu, gde se terapija ozonom već duže vreme uspešno sprovodi.

Šta je Ozon?

Ozon je molekul koji se sastoji od tri atoma kiseonika, hemijske formule O3. Ozon je alotropska modifikacija kiseonika koja je mnogo nestabilnija od uobičajenog dvoatomskog oblika kiseonika O2.

Šta je ozonoterapija?

Medicinski ozon predstavlja smešu najčistijeg ozona i najčistijeg kiseonika. U skladu sa njegovom primenom koncentracija ozona može da varira od 1 i 100 µg/ml (0,05 – 5% O3). S obzirom da molekul ozona nije stabilan, on se svaki put priprema in situ, neposredno pre upotrebe u specijalizovanim generatorima. Lekar koji je posebno obučen za primenu ozona u terapiji definisaće dozu ozona u skladu sa indikacijom i stanjem pacijenta.

Medicinski ozon ima izuzetno izražena baktericidna, fungicidna i virustatička svojstva, tako da ima široku primenu u dezinfekciji rana, kао i kod bakterijskih ili virusnih oboljenja. Njegova sposobnost da stimuliše cirkulaciju koristi se u terapiji poremećaja cirkulacije i čini ga dragocenim u revitalizaciji funkcije organa. Ozon primenjen u niskim koncentracijama podstiče sopstvenu otpornost organizma i na taj način (re)aktivira imuni sistem. Kao odgovor na ovu aktivaciju ozonom, ćelije imunog sistema proizvode posebne glasnike koji se nazvaju citokini (uključujući važne medijatore poput interferona ili interleukina). Oni informaciju prenose drugim ćelijama imunog sistema i tako pokreću čitav niz pozitivnih promena u imunom sistemu, koji se na taj način stimuliše u borbi protiv bolesti.

Sve ovo govori u prilog tome da je primena medicinskog ozona izuzetno korisna za podsticanje imunog sistema kod pacijenata sa oslabljenim imunitetom ili imunim deficitom. Kao rezultat primene malih količina ozona u tzv. “velikoj autohemoterapiji”-“major autohemotherapy-MAH” (eksternom tretiranju krvi pacijenta pre reinfuzije), aktiviraju se sopstveni telesni antioksidansi i “čistači” slobodnih radikala. Time je moguće razumeti primenu ozona kod hroničnih upalnih bolesti.

Indikacije za upotrebu

Zahvaljujući svojim selektivnim osobinama, medicinski ozon se koristi za sledeće tri glavne indikacijske oblasti.

U terapiji poremećaja cirkulacije, kao i u gerijatriji
U terapiji virusnih oboljenja kao što su bolesti jetre (hepatitis) i herpes
U terapiji inficiranih rana koje teško zarastaju i zapaljenskih procesa kao sto su: otvorene rane na nogama (ulcus cruris), zapaljenska stanja intestinalnog trakta (kolitis, proktitis), opekotine, inficirane rane, gljivične infekcije i dr.
U malim dozama ozon se primenjuje kao dodatak ili komplementarna terapija kod različitih tipova kancera, u cilju opšte imunoaktivacije i to u formi „velike autohemoterapije“ reinfuzijom (“major autohemotherapy” MAH) ili „male autohemoterapije“ reinjekcijom („minor autohemotherapy“).

Terapija ozonom se koristi u lečenju lumbalne diskus hernije. Mešavina ozona i kiseonika se putem injekcije ubrizgava u zahvaćeni disk. Zahvaljujući biohemijskim svojstvima ozona dolazi do smanjenje volumena diska (oksidacijom proteoglikana u centru mase diska), smanjenja upale, povećanja protoka krvi i povećanja sposobnosti organizma da se bori protiv okisdativnog stresa.

Ozon i Covid19

Aktuelna svetska tema poslednjih meseci je pandemija COVID19. Zdravstveni sistemi najmoćnijih zemalja sveta su postali nemoćni pred ovim izazovom. Struka je nastupila pre svega sa jasnim instrukcijama vezanim za ponašanje, za higijenu, kontakte, suživot sa nekim i brigom za bližnje.

Na SMA Klinici pratimo sve što se dešava u našoj neposrednoj blizini i širom sveta, tako da imamo potrebu da podelimo sa našim pacijentima informaciju da se u Italiji od skoro i ozonoterapija uvrstila u eksperimentalno lečenje pacijenata u početnom stadijumu bolesti, za sada sa ohrabrujućim rezultatima. Za sada je studija urađena na 36 pacijenta gde postoji pozitivan pomak. Očekuje se da će ozon svojim antivirusnim i antiseptičkim efektom dovesti do poboljšanja opšteg stanja pacijenta. U ovom trenutku se terapija sprovodi u 15 bolnica regija Lombardija i Veneto, kako nam kaže prof.Marijano Francini, inače predsednik SIOTT.

Protokol koji je napravljen za lečenje COVID-19 je primena ozonoterapije 5 dana za redom, gde se očekuju prvi znaci poboljšanja opšteg stanja.

Call Now Button