Fizikalna medicina
i rehabilitacija

Power Plate


Malo upoznavanja: Šta nam se dešava na Power Plate® treningu?
Zašto trening traje 20 minuta, a ne 1h i više?

Call Now Button