Fizikalna medicina
i rehabilitacija

Preventivni covid program

U ponudi takodje imamo i dva preventivna Covid 19 paketa koji predstavljaju bedem protiv infekcije a u cilju pojačanja imuniteta.

Preventivni Covid paket 1 

Klinički pregled lekara

Saturacija krvi  O2 gratis

Vitamin Boost infuzije 2 nedeljno u prvoj nedelji

Preporuka za dalju mesečnu vitaminskomineralnu i imunomodulatornu terapiju

Preventivni Covid paket 2 

Lab nalazi KS, CRP

Klinički pregled lekara

EKG gratis

Saturacija krvi  O2

Doppler krvnih sudova donjih i gornjih ekstremiteta 

Vitamin Boost infuzije 3 nedeljno u prvoj nedelji

Preporuka za dalju mesečnu vitaminskomineralnu  i imunomodulatornu terapiju

Call Now Button