Fizikalna medicina
i rehabilitacija

Šta je D Dimer?

D dimer je protein koji nastaje pri razgradnji krvnog ugruška – tromba. Određuje se kada sumnjamo da u organizmu može doćoi do stvaranja tromba, kada je poremećen process koagulacije, što se dešava u Covid 19 infekciji ali I udrugim stanjima, npr kod sumnje na trombozu pri proširenju vena na nogama, kod sumnje na plućnu emboliju ali se koristi I za praćenje efekta terapije kada su uključeni lekovi koji razblažuju krv kao što je heparin koji se daje u vidu injenkcija ili kod korišćenja terapije koja sprečava nastajanje ugruška. D dimer treba kontrolisita osim u akutnoj fazi I u postcovid periodu jedniom nedeljno.


D dimer možete proveriti kod nas!

Call Now Button