Fizikalna medicina
i rehabilitacija

TORTIKOLIS

 

Tortikolis predstavlja inklinaciju glave u jednu stranu. Etiološki može biti kongenitalni tortikolis koji predstavljaposledicu skraćenja m.sternocleidomastoideusa ili stečeni tortikolis. Ne tako retko, tortikolis može da nastane i kao posledica porođajne trauma pomenutog mišića, koja se klinički manifestuje I pojavom hematoma. Pored miogenog, postoje i drugi uzroci tortikolisa kao što su strukturalni, okularni, otogeni, neurološki ali I tortikolisi uzrokovani tumorima u zadnjoj lobanjskoj jami, stoga je pravovremena dijagnostika od velikog značaja u cilju adekvatnog lečenja. 

Klinička slika se ogleda u smislu ograničene bočne fleksije u suprotnu stranu i rotacija glave na stranu na kojoj je skraćen mišić. Kod porođajnih povreda u regiji m.sternocleidomastoideusa nastaje hematom koji se ispoljava 10-20 dana od porođaja. Hematom može da zahvati deo ili ceo mišić. Najčešće se javlja unilateralno ali može i bilateralno. 

Pri kliničkom pregledu inspekcijom se može utvrditi pozicija i asimetrija glave i ograničena aktivna i pasivna pokretljivost u smislu bočne fleksije u suprotnu stranu i rotacije na istu stranu. Ukoliko se posumnja na psisutvo hematoma može se uraditi ultrazvučna dijagnostika.  Kod dece sa inklinacijom glave , obavezno se sprovodi kompletan klinički i neurološki pregled u cilju otkrivanja postojanja udruženih deformiteta ili poremećaja tonusa mišića i/ili motornog razvoja u okviru čega  tortikolis možebiti pridruženi simptom.  

Sprovođenje terapije ima za cilj postizanje maksimalne elastičnosti m.sternocleidomastoideusa i dovođenje glave u središnju liniju sa trupom. Ako je postojao hematom potrebno je sprovoditi terapiju do njegove potpune resorpcije. Kineziterapija se sprovodi odmah po dijagnostikovanju kroz pasivne i aktivne vežbe ya povećanje obima pokreta uz pozicioniranje glave. U zavisnosti od uzrasta deteta uključuju sei vežbe za jačanje mišića vrata i stimulaciju motornog razvoja. 

Call Now Button