Fizikalna medicina
i rehabilitacija

Fotobiomodulacija

PBM terapija -FotoBioModulacija čitavog tela
Medicinski uređaj za lečenje:

  • Bola (mišići, kosti, tetiva)
  • Upala:leči inflamacije,otklanja bol , uklanjanje hematoma I otoka
  • Sportske povrede: Regeneracija I reparacija ostecenog tkiva

Poremećaji cirkulacije :Poboljšanje mikrocirkulacije , redukcija inflamacije,smanjenje bola ,Lečenje I rehabilitacije povreda mekih tkiva I ubrzava zarastanje rana I preloma
Tretmanom čitavog tela tretitamo I ona tkiva koja su pretrpela klinički nemanifestovano oštećenje .Povećianjem nivoa energetskih molekula (ATP) u telu povećiava psihofizičke performanse
Lecenje bolnih stanja: Bolovi u donjem delu leđa, bolovi u vratu i bolovi povezani sa upalnim stanjima – sindrom karpalnog tunela,
artritis, teniski lakat, postherpetička neuralgija.
Negarana i sanacija tkiva : Dijabetični ulkusi, čir na ustima, prelomi, puknuće tetive, ligamentno suzenje.
Upalna stanja: Bursitis, tendonitis, artritis.

šta je Fotobiomodulaciaj ?

Izvor LED svetlosti lociran u neposrednoj blizini kože emituje zrake vidljivog i nevidljivog dela spektra koji prodiru kroz kožu u tkivo
izazivajući pozitivan terapijski efekat aktivacijom niza fotofizičkih i fotohemijskih promena na molekularnom, ćelijskom i
tkivnom nivou, proces poznat pod nazivom: FOTOBIOMODULACIJA

Body Boost Bed tretira celo telo 25 minuta. PBM terapija za celo telo koristi više talasnih dužina svetlosti u određenim dozama da bi se
povećala proizvodnja ATP-a u ćelijama. Svetlost koju proizvodi Body Boost Bed inicijalno apsorbuje mitohondrijska hromofora ili
fotoakceptor (citokrom C oksidaza (CCO)) i uzrokuje povećanu proizvodnju ATP-a.

ATP je u korenu energije svih organizama. Obezbeđuje energiju za sve pokrete mišića, otkucaje srca, nervne signale i hemijske reakcije u telu. Kada smo bolesni ili povređeni, i kako starimo, naše ćelije usporavaju i gube ovuenergiju.
Šta je ATP?
Adenozin trifosfat (ATP) je nukleotid poznat u biohemiji kao „molekulska valuta“ za unutarćelijski transfer energije;
to jest, ATP je u stanju da uskladišti i transportuje energiju unutar ćelija. ATP takođe igra važnu ulogu u sintezi nukleinskih kiselina.
PBM terapija celog tela omogućava vašim ćelijama da apsorbuju i povećaju ovu izgubljenu energiju kako bi telo moglo da se oporavlja, regeneriše i zaceli.
Ima preko 4500 naučnih kliničkih studija koje dokazuju benefite PBM terapije.

Bodi Boost Bed je medicinski uređaj koji ne samo da uklanja bol, leči sportske povrede, upale i povećava cirkulaciju, već zapravo cilja na izvor problema lečeći ceo sistem na ćelijskom nivou.

U kojim zemljama se koristi Body Boost Bed PBM terapija ?
Australia, Amerika ,Engleska , Francuska , Holandija, Vanuatu I Srbija

Call Now Button