Dr Bojana Božović

Dr Bojana Božović, specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije je rodjena 20. 11. 1979 u Nikšiću .  Završila je XIII beogradska gimnazija, položila državni ispit u Ministrastvu zdravlja  Republike Srbije ,položila Specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije.

  • Od  2009. – 2015. rad u Institutu za fizikalnu medicinu i reumatologiju „Dr Simo Milošević“, Igalo.Glavne aktivnosti i odgovornosti:
    • Rad sa pacijentima iz Holandije , obolelim od reumatodnih bolesti u  Institutu za fizikalnu medicinu i reumatologiju  „Dr Simo Milošević“ ,Igalo.
    • Rad sa pacijentima široke patologije tokom specijalističkog staža u Kliničkom centru Srbije  na kruženju (neurologija, neurohirurgija, rana rehabilitacija, dečja hirurgija, pedijatrija ,kardiologija, pulmologija, ortopedija) , Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Univerzitetskoj dečjoj klinici ’’Tiršova’’, Klinici za rehabilitaciju ’’Dr Miroslav Zotović’’- Sokobanjska, Kliničko bolničkom centru ’’Zvezdara’’. Iskustvo u radu sa sportistima i sportskim povredama iz  svih disciplina.
  • Od 2015.  radi u specijalističkoj ordinacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije“  Sport Medical Alliance“ .
  • Rad na projektima filmske industrije kao lekar na filmskom setu.
  • Rad pri Plesnom Savezu kao lekar na takmičenjima.
  • Radi regenerativne  procedure:PRP (Platelet Rich Plasma & CellularMatrix;Regen Extracell BMC &Glue ;ArthrovISC 40)for muskuloskeletal pain &injuries okt.2016.g.,sept.2018.g.,maj 2018.g. Ozonoterapija(SIOTT INTERNATIONAL SCIENTIFIC SOCIETY OF OXYGEN OZONE THERAPY-2016.g.), ESWT, Kinezio tape završen I nivo obuke,RSQ I(Basic course ”official RSQ1 Therapist”-jun 2015.g.),Cerificate of Achievement for completion the training course in Botox (Ramita ,dec.2017.g.),Advanced level training course with international participation held  by specialist orthopedic clinic OrthoExpert ,on shoulder ultasound scanning course –One Man Show- maj 2018.g.,Certificate of hyaluronic acid filler –Monalisa jun 2018.g.
  • Učešće na brojnim svetskim i domaćim stručnim kongresima i simpozijumima iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije(Zavrsen domaci kurs 1.kategorije-«Terapijske intervencije i rehabilitacija sportskih povreda «-Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije ,jun 2013.g.;1st Serbian International Sports Medicine Conference of Aspetar and Serbian Institute of Sport and Sports Medicine ,maj 2015.g.;WCO-IOF-ESCEO  World Congres on osteoporosis ,osteoarthritis and musculosceletal diseases ,april 2016.g; Termis-EU Davos-jun 2017.g.Uloga lekara u sportu,prevencija i terapija sportskih povreda –Institut za medicinsku fiziologiju ,medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu –april 2018.g. ;Medjunarodni seminar 1.kategorije ”Bol u fokusu –osetljive populacione grupe”-Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakutet Novi Sad mart 2019.g.;14.BISOP maj 2019.g. )Neprekidno usavršavanje.