Dr Milan Mileusnić

Dr Milan Mileusic

Dr Milan Mileusnić

Milan Mileusnić je rođen 25. jula 1970. godine u Senti. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Senti a Medicinski fakultet u Novom Sadu. Radio je u službi za Hitnu medicinsku pomoć  Zdravstvenog centra u Senti, bio je lekar lokalnih košarkaških timova a potom i honorarni saradnik u Srednjoj medicinskoj školi  gde je predavao predmet Hirurgija 3. i 4. godini. Završio je internacionalnu školu interventne kardiologije u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Krajem 2002. godine prelazi u Zavod za rehabilitaciju „Banja Kanjiža’’. Specijalističke studije iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije završava u Beogradu.

  • Završio je mnoge edukacije iz oblasti laseroterapije, kineziologije, ortootike;  školu za primenu Platelet-Rich plazme u reparatornoj medicini i rehabilitaciji u Internacionalnom Institutu u Ajndhovenu, Holandija. Završio je multidisciplinarni kurs iz muskuloskeletnog sistema na Medicinskom fakultetu u Beču. Shock-wave (SW) terapijom je počeo da se bavi 2004. godine a počeo sa i sa intenzivnim uvođenjem SW terapije u svakodnevnoj terapiji u mnogim ustanovama, zavodima i klinikama u Srbiji, BiH, Albaniji i Makedoniji. Završio je obuke za implementaciju ozono terapije, za primenu radio-frekventne terapije Indiba activ, kao i obuku za primenu RSQ1 terapije. Primenu lasera male snage završio ne u instituciji „Evropska škola za mir i razvoj“. Obuku za interventne procedure u muskuloskeletnom sistemu završio je u bolnici u Antverpenu.
  • Intenzivno pohađa i prati sve dostupne članke, radionice  i on-line kurseve vezane za terapiju udarnim talasima,sportsku medicinu i rehabilitaciju i regenerativne procedure u zemlji i inostranstvu.
  • Na  Međunarodnom kongresu medicine sporta i sportskih nauka održanom u Beogradu 2012. godine, učestvovao je kao predavač.
  • Član je Američkog udruženja fizijatara od 2008. godine, Fimsa od 2010. godine, Srpske asocijacije fizijatara  od 2011. godine i UMSS-a od pre par dana. Predsednik je, i jedan od osnivača, Udruženja za regenerativnu medicinu i proloterapiju Republike Srbije. Rukovodioc je sektora „Zdravstvena zaštita“ za Evropske Univerzitetske igre 2020. u  Beogradu.
  • Od 2016. godine je direktor klinike za rehabilitaciju U Harareu, Zimbabve.
  • Trenutno radi kao co-autor na radu “ACE & ACTN3 gene polymorphisms and blood pressure response to acute exercises“ koji će biti objavljen u European Journal of Applied Physiology.
  • Osnivač i direktor Specijalističke ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „ Sport Medical Alliance“, Kirovljeva 15, Beograd.