Dr Miloš Bojović

Dr Miloš Bojović

  • Dr Miloš Bojović je specijalizant Fizikalne medicine i rehabilitacije, četvrte godine, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je završio i osnovne studije. Pored toga, kao član prve generacije masteranata pri Tempus projektu Evropske unije, završava postdiplomske master studije iz Sportske medicine, pod nazivom ’’Physical Activity, Health and Exercise Therapy’’ ( Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem ), gde je stekao neophodna znanja i veštine za analizu i unapređenje uloge fizičke aktivnosti i vežbanja u očuvanju i unapređenju kvaliteta života povezanog sa redovnim vežbanjem, prevencijom i terapijom bolesti.
  • Završni rad na temu ’’Kineziterapijiski modaliteti u lečenju tendinopatija’’ u izradi. Na osnovu dokaza iz istraživanja i dobre pakse, razvio je veštine individualnog planiranja, doziranja i kontrole programa vežbanja i njegovog sprovođenja kroz rad u multidisplinarnim timovima. U tom smislu sprovodi individualna Funkcionalna testiranja kod profesionalnih sportista i rekreativaca radi izrade plana i programa funkcionalnog treninga u cilju prevencije povređivanja, odnosno menadžmenta rizika, kao i u cilju poboljšanja fizičkih performansi. Do sada funkcionalno testiranje uradio na velikom broju naših najuspešnijih sportista.
  • U Ljubljani 2016. na Svetskom kongresu Medicine sporta završio kurs za klupskog lekara ( ‘’Team physician course – FIMS – International federation of Sports medicine’’ ).
    • Iste godine završio i kurs Prve pomoći u okviru Crvenog krsta Srbije. Na Sajmu sporta u Beogradu 2017.  Održao predavanje na temu ‘’Patologija tetiva kroz model kontinuuma.
    • Na Kongresu medicine sporta u organizaciji Udruženja za medicinu sporta Srbije 2018., održao predavanje na temu ‘’Zašto tetive bole – Tendinitis, mit ili stvarnost?’’.
    • U organizaciji Međunarodne Federacije Fudbalskih Asocijacija – FIFA, dalje usavršavanje na kome je stekao dodatna znanja i veštine iz različitih oblasti Sportske medicine, Ortopedije, Fizikalne medicine i rehabilitacije, Sportske fiziologije itd., kompletira u avgustu 2019. kada dobija ‘’FIFA diploma in Football Medicine’’.
  • Kroz poseban, posvećeni pristup pacijentima u svakodnevnu praksu uveo nove protokole za dijagnostiku i tretman različitih vrsta povreda i stanja, sa  najeminentnijih svetskih klinika koje se bave sličnom patologijom ( mišićne povrede, preponski bol ( Groin pain ), tendinopatije, bol u leđima kod adolescenata i odraslih, povrede kolena i skočnog zgloba, ramena itd. ).